/
197 Views0
Simpozijum doktora medicine Doboj 2022.

Drugi simpozijum doktora medicine sa međunarodnim učešćem “Promocija znanja-prevencija bolesti” održan je u Doboju u hotelu Park 8.-11.9.2022. godine u organizaciji Doma zdravlja Doboj.

Bila mi je čast i zadovoljstvo biti aktivan učesnik u ovakvom važnom stručnom skupu te svojim radom dati doprinos u podizanju svijesti o važnosti pravilne ishrane i zdravog životnog stila u prevenciji i liječenju hroničnih nezaraznih bolesti.

Kroz prezentaciju rada na temu “Pravilna ishrana i zdrav životni stil kao pomoć u prevenciji i liječenju arterijske hipertenzije” podsjetila sam stručni auditorijum na pomalo zanemarene pomenute aspekte kvalitetnog života i dobrog zdravlja, sa nadom da ćemo kao zdravstveni radnici više raditi na promociji zdravlja i edukaciji raznih populacionih grupa.

Od srca se zahvaljujem na učešću!

Više na simpozijumdoboj.com