U cilju promocije zdravlja, a u saradnji sa zdravstvenim, obrazovnim i sportskim institucijama te raznim udruženjima, organizujem interaktivne edukacije i radionice.

Po prirodi sam inicijator. Zalažem se za stvari za koje mislim da su ispravne i  korisne, a u ovom slučaju to je svakako edukacija svih populacija ljudi,  od najmlađih do najstarijih

Trebamo se okrenuti prevenciji kako mentalnih tako i fizičkih oboljenja, jer dobro zdravlje podrazumijeva blagostanje sa oba aspekta.

Sve to, djelimično ili potpuno, možemo postići samo ako smo dovoljno svjesni, istrajni  i ako krenemo put toga.

Zato, NAPRAVIMO PRVI KORAK VEĆ DANAS!!!