Da bismo došli do teme "Individualni plan ishrane" prvo moramo krenuti od nekih osnovnih saznanja i informacija.

Od čega krećemo?

Najbolji način da poboljšate svoje zdravlje jeste da unaprijedite svoje znanje.

U današnje vrijeme, informacija je na mnogim mjestima, posebno na internetu. Pitanje je koliko su takve informacije pouzdane, od koga dolaze i iz kakvih izvora.

Nakon što se odlučite na saradnju sa mnom, obavezan dio koji trebamo proći jeste prvi pregled, odnosno savjetovanje, koji traje minimalno sat vremena.

Nezaobilazno savjetovanje o ishrani

Na prvom pregledu popunjavamo jedan upitnik. On je vezan za osnovne podatke o Vama, a tiču se kontakt podataka, lične i porodične zdravstvene anamneze, prehrambenih navika i stila života.

Dalje radimo mjerenje tjelesne težine, visine, obima struka i kukova kao i mjerenje sastava tijela na vagi sa bioimpedancom (model Tanita RD 953). Ova vaga, pored tjelesne težine, pokazuje BMI (index tjelesne mase), BMR (bazalni metabolizam), udio mišićne mase, masne mase i vode u tijelu, težinu kostiju, kvalitet mišića, viceralnu masnoću i metaboličku starost (starost organizma).

U cilju bolje analize Vašeg zdravstvenog stanja i preporuka za ishranu koje ću Vam dati, na pregled donosite medicinsku dokumentaciju ako imate neko oboljenje. Poželjno je da uradite i sledeće laboratorijske nalaze:

  • Kompletnu krvnu sliku
  • Gvožđe i feritin
  • Šećer u krvi
  • Trigliceride
  • Holesterol (ukupni), HDL i LDL
  • Transaminaze (AST i ALT)

Takođe, pokušajte da prije pregleda vodite dnevnik ishrane u trajanju 3-5 dana kako bih dobila objektivne podatke o Vašoj uobičajenoj ishrani.

Kroz samo savjetovanje analiziramo zastupljenost svih vrsta namirnica u Vašoj ishrani, planiranje, nabavku i skladištenje namirnica te način pripreme obroka.

Posebno naglašavamo redovnost i raspored obroka. Takođe, vrlo su bitni kombinovanje namirnica i umjerenost u količinama.

Pažnju posvećujem i edukaciji o čitanju i tumačenju deklaracija na prehrambenim proizvodima. Važno je da se nakon postignutog cilja osamostalite i prilagodite svakoj situaciji i vremenu, praveći uvijek bolje izbore u datom momentu.

Dalje, radimo na promociji usvajanja i održavanja zdravih životnih navika koje pored pravilne ishrane uključuju redovnu fizičku aktinost, relaksaciju, kontrolu stresa, redovan san i odmor.

Nakon definisanja prepreka koje Vas ometaju, postavljamo zajedničke ciljeve. Utvrđujemo najboljii način za postizanje istih  i pratimo Vaš napredak kroz redovne kontrole.

Individualni plan ishrane

Na osnovu Vašeg zahtjeva ili moje preporuke, radim individualni plan ishrane uz odgovarajuće recepte.

Ovaj plan je u potpunosti prilagođen Vama, u smislu Vašeg zdravstvenog stanja, energetskih potreba, ekonomskog statusa, izbora namirnica, nivou fizičke aktivnosti i svakodnevnom ritmu.

Međutim, individualni plan ishrane svakako nije dugoročno rješenje. Služi Vam u određenom periodu da steknete uvid u potrebnu količinu hrane, broj obroka, kombinovanje hrane i slično.

Takođe, u ovaj paket je pored plana ishrane uljučen i plan suplementacije.

Šta dalje?

U toku perioda adaptacije imate moju stalnu podršku, praćenje i motivaciju. Ako ste u procesu regulacije tjelesne težine izvještaje o promjenama mi šaljete svakih 10 dana, dok su redovne kontrole planirane na mjesec dana.

Na kraju, dobijete moj nalaz, izvještaj o sastavu tijela, prehrambene smjernice i plan ishrane, u štampanoj verziji ili na mail, zavisi kako sarađujemo.

U slučaju online saradnje, izostaje jedino mjerenje na vagi sa bioimepdancom, ali mi Vi dostavljate osnovne antropometrijske podatke.

Ukoliko smatrate da Vam treba pomoć u unapređenju Vaših prehrambenih navika, kao i individualni plan ishrane, u potpunosti prilagođen Vama, ZAKAŽITE PREGLED da zajedno idemo ka cilju.