TDEE kalkulatorKalkulatori mogu poslužiti kao alati za procjenu energetskih potreba organizma, tjelesne težine kao i određenih rizika po zdravlje.

Korisni su kako klijentima tako i ljekarima i nutricionistima, ali se nikako sami po sebi ne mogu koristiti za postavljanje bilo kakve dijagnoze ili precizne analize zdravstvenog stanja.

S toga je razumljivo, da nijedan kalkulator ne može zamijeniti pregled kod ljekara ili nutricioniste.

BMR (Basal Metabolic Rate) ili bazalni metabolizam je najmanja potrošnja energije koja je neophodna za održavanje vitalnih tjelesnih funkcija organizma odnosno normalno funkcionisanje  srca, pluća, nervnog sistema, bubrega, jetre, organa za varenje, reproduktivnih organa, mišića i kože.

Za proračun BMR-a, korištena Harris Benediktova jednačina.

TDEE ili Total Daily Energy Expenditure predstavlja ukupnu dnevnu potrebu za energijom a zavisi od BMR (koji čini 60-80% ukupne potrošnje energije), termičkog efekta hrane (oko 10%) i termičkog efekta od same fizičke aktivnosti (20-40%).

Za održavanje tjelesne težine potrebno je da dnevni unos i potrošnja energije budu u ravnoteži.

Za gubitak kilograma potrebno je da potrošnja energije bude veća u odnosu na njen unos.

Za dobijanje na težini potrebno je da unos energije bude veći od njenog utroška.