Kalkulator idealne tjelesne težineKalkulatori mogu poslužiti kao alati za procjenu energetskih potreba organizma, tjelesne težine kao i određenih rizika po zdravlje.

Korisni su kako klijentima tako i ljekarima i nutricionistima, ali se nikako sami po sebi ne mogu koristiti za postavljanje bilo kakve dijagnoze ili precizne analize zdravstvenog stanja.

S toga je razumljivo, da nijedan kalkulator ne može zamijeniti pregled kod ljekara ili nutricioniste.

Najprostija formula za izračunavanje idealne tjelesne težine odraslih je:

Žene: visina u cm-110cm

Muškarci: visina u cm-100cm.

Za djecu se koriste percentilne krive.

Rezultatu svakako ne trebate robovati, bitni su i neki drugi aspekti posmatranja, kao što su tjelesna konstitucija, godine, osjećaj u "svojoj koži" i slično a ne samo broj na vagi.