Kalkulatori mogu poslužiti kao alati za procjenu energetskih potreba organizma, tjelesne težine kao i određenih rizika po zdravlje.

Korisni su kako klijentima tako i ljekarima i nutricionistima, ali se nikako sami po sebi ne mogu koristiti za postavljanje bilo kakve dijagnoze ili precizne analize zdravstvenog stanja.

S toga je razumljivo, da nijedan kalkulator ne može zamijeniti pregled kod ljekara ili nutricioniste.

BMI kalkulator
https://www.nutrikod.com/wp-content/uploads/2021/12/bmi_kalkulator-300x150.jpg
WHR kalkulator
https://www.nutrikod.com/wp-content/uploads/2021/12/whr_kalkulator-300x150.jpg
ITT kalkulator
https://www.nutrikod.com/wp-content/uploads/2021/12/itt_kalkulator-300x150.jpg
BMR kalkulator
https://www.nutrikod.com/wp-content/uploads/2021/12/bmr_kalkulator-300x150.jpg
TDEE kalkulator
https://www.nutrikod.com/wp-content/uploads/2021/12/tdee_kalkulator-300x150.jpg