Anita Mitrović

Dipl. psiholog i kognitivno-bihevioralni terapeut

Diplomirani psiholog i kognitivno - bihevioralni terapeut sa dugogodisnjim iskustvom u radu sa klijentima  različitih profila ličnosti i psihološke problematike.

Kognitivno - bihevioralna terapija je jedna od najučinkovitijih pristupa nizu psiholoških problema. Usmjerena na rješavanje problema koji imamo "sad i ovdje" kroz aktivan i direktivan pristup dovodi brzo do prvih promjena i rezultata.

Kognitivno - bihevioralna terapija je i proces učenja klijenta novim tehnikama rješavanja problema, kao i izgradnju novih, racionalnih i samopomažućih kognitivnih obrazaca.

KBT se smatra jednom od najučinkovitijih metoda u tretmanu poremećaja ishrane pri čemu je usmjerena na smanjenje negativnih misli o tjelesnoj percepciji i samom činu ishrane, te na promjene negativnog i štetnog ponašanja. Takođe, podstiče sposobnost tolerisanja negativnih misli i osjećanja, kao i sposobnost razmišljanja o hrani i prihvatanja tijela na racionalan način.

Naglasak nije stavljen samo na kognitivnu (spoznajnu) promjenu već i na postavljanje konkretnih ciljeva i nagrađivanje za postizanje tih ciljeva.

Tretman obuhvata psihoedukaciju, postavljanje ciljeva (kratkoročnih i dugoročnih), psihoterapijske tehnike usmjerene na kognitivnu promjenu, podizanje nivoa tolerancije na frustraciju, uspostavljanje i odrzavanje promjene u ponašanju.