Svjetlana Pantelić

Doktor medicine

Svjetlana Pantelić je rođena 1985. godine u Zenici. Medicinski fakultet je završila u Banja Luci, sa stručnim zvanjem doktor medicine.  Praksu obavlja u Domu zdravlja Modriča u sklopu porodične medicine.

U svom radu sa pacijentima stavlja veliki akcenat na promociju zdravlja i prevenciju bolesti.