Timski rad je nešto posebno u mom programu jer i ja kroz konsultacije sa kolegama i Vi kroz saradnju sa njima, učimo i vidimo da uvijek možemo bolje.
Kroz angažman stručnjaka iz nutricionizma, medicine, psihologije, sporta i fizioterapije, željela sam da kroz konsultacije sa njima doprinesem kvalitetu usluge koju pružam, tako što ću problemu pristupiti sa više aspekata. Takođe, kroz kreirane NutriPakete moći ćete i sami ostvariti ličnu saradnju sa njima što će Vam, sigurna sam, biti i veći izazov.
Ponekad smo fokusirani na samo jedan problem, nesvjesni da u pozadini stoje drugi problemi, koji zahtijevaju prioritetno rješenje što dalje vodi lakšem postizanju ciljeva.
Multidisciplinarni pristup otvara mogućnost sistemskog tretmana raznih stanja i bolesti što zasigurno ima bolji ishod.
Svjetlana Pantelić

Doktor medicine


Pravilnom ishranom se može uticati na prevenciju i tretman bolesti.

Danka Trivić

Dipl. medicinar fizioterapije


Masaža kao oblik dodira stvara prijatan osjećaj i poboljšava opšte zdravstveno stanje.

Jovica Mišić

Profesor fizičkog vaspitanja i sporta


Fizička aktivnost je neophodna za dobro mentalno i fizičko zdravlje.

Anita Mitrović

Dipl. psiholog i kognitivno-bihevioralni terapeut


Zdrave prehrambene navike najbrže usvajamo mijenjajući svoje stavove o hrani i fizičkom izgledu.