Savjetovanje o ishrani je idaelan način da se informišete o pravilnoj ishrani i analizirate svoj prehrambene navike.

Od čega krećemo?

U današnje vrijeme, informacija je na mnogim mjestima, posebno na internetu. Pitanje je koliko su takve informacije pouzdane, od koga dolaze i iz kakvih izvora.

Nakon što se odlučite na saradnju sa mnom, obavezan dio koji trebamo proći jeste prvi pregled, odnosno savjetovanje, koji traje minimalno sat vremena.

Tada popunjavamo jedan upitnik. On je vezan za osnovne podatke o Vama, a tiču se kontakt podataka, lične i porodične zdravstvene anamneze, Vaših prehrambenih navika i stila života.

Dalje radimo mjerenje tjelesne težine, visine, obima struka i kukova kao i mjerenje sastava tijela na vagi sa bioimpedancom (model Tanita RD 953). Ova vaga, pored tjelesne težine, pokazuje BMI (index tjelesne mase), BMR (bazalni metabolizam), udio mišićne mase, masne mase i vode u tijelu, težinu kostiju, kvalitet mišića, viceralnu masnoću i metaboličku starost (starost organizma).

U cilju bolje analize Vašeg zdravstvenog stanja i preporuka za ishranu koje ću Vam dati, na pregled donosite medicinsku dokumentaciju ako imate neko oboljenje a poželjno je da uradite i sledeće laboratorijske nalaze:

  • Kompletnu krvnu sliku
  • Gvožđe i feritin
  • Šećer u krvi
  • Trigliceride
  • Holesterol (ukupni), HDL i LDL
  • Transaminaze (AST i ALT)

Takođe, poželjno je, ne i obavezno, da prije pregleda vodite dnevnik ishrane u trajanju 3-5 dana kako bih dobila objektivne podatke o Vašoj uobičajenoj ishrani.

Kroz samo savjetovanje analiziramo zastupljenost svih vrsta namirnica u Vašoj ishrani, planiranje, nabavku i skladištenje namirnica te način pripreme obroka. Posebno naglašavamo redovnost i raspored obroka, kombinovanje namirnica kao i umjerenost u količinama, prilagođeno Vašim potrebama i zdravstvenom stanju.

Pažnju posvećujem i edukaciji o čitanju i tumačenju deklaracija na prehrambenim proivodima, jer nam je važno da se nakon postignutog cilja osamostalite i priilagodite svakoj situaciji i vremenu, praveći uvijek bolje izbore u datom momentu.

Takođe, radimo na promociji usvajanja i održavanja zdravih životnih navika koje pored pravilne ishrane uključuju redovnu fizičku aktinost, relaksaciju, kontrolu stresa, redovan san i odmor.

Nakon definisanja prepreka koje Vas ometaju, postavljamo zajedničke ciljeve, utvrdimo najboljii način za postizanje istih  i pratimo Vaš napredak kroz redovne kontrole.

Na kraju, dobijete moj nalaz, izvještaj o sastavu tijela i prehrambene smjernice, u štampanoj verziji ili na mail, zavisi kako sarađujemo.

U slučaju online saradnje, izostaje jedino mjerenje na vagi sa bioimepedancom, ali mi zato Vi dostavljate osnovne antropometrijske podatke.

Ukoliko smatrate da Vam treba pomoć u unapređenju Vaših prehrambenih navika, ZAKAŽITE SVOJE SAVJETOVANJE o ishrani i riješite dileme koje imate.